O podjetju

Podjetje TELKOM-OT d.o.o je bilo ustanovljeno decembra 2006. Osnovno poslanstvo podjetja je proizvodnja, razvoj, izdelava, trženje in vzdrževanje orodij za tlačno litje, obrezilnih orodij, orodij za brizganje termoplastov, izdelava kontrolnih in merilnih priprav za preverjanje funkcionalnih karakteristik izdelkov.

Podjetje zaposluje 22 ljudi, katerih izobrazbena struktura sega od poklicne pa do visoke öole. Starostna struktura zaposlenih zagotavlja dinamičen in visoko strokoven razvoj izdelkov, storitev na področju izdelave in obdelave orodij. Urejeni proizvodnji prostori se nahajajo v sklopu ätajerskega tehnološkega parka in poslovne enote v Peklu. Sodobna tehnološka oprema in usposobljeni strokovni kadri, nam zagotavljajo dobro organizirano proizvodnjo, ki je temelj nadaljnega razvoja družbe.

Poslovni proces je podprt z informacijskim sistemom LARGO, kar zagotavlja kompatibilnost in možnost direktnega kumuniciranja med posameznimi subjekti družbe. Vse navedeno je osnova in izhodišče za direktno sodelovanje z dobavitelji odlitkov tovarnam avtomobilov in ostalimi sistemskim dobaviteljem avtomobilskih delov.

Dolgoročno rast in uspešnost podjetja bomo zagotavljali z inovativnostjo, trajnostnim razvojem in uravnoteženo investicijsko politiko, kar bo zagotavljalo rast in povečevanje tržnih deležev, donosnost kapitala in krepitev finančne moči podjetja.

Cilj podjetja je izdelovati: NAJKVALITENEJŠA ORODJA za kupce iz cele Evrope. Z več kot desetletnimi izkušnjami na področju konstrukcije in izdelave orodij ter z našo programsko in strojno opremo smo sposobni izdelovati najzahtevnejöa orodja po konkurenčnih cenah in v kratkih rokih. ZADOVOLJSTVO KUPCEV predstavlja temelj našega prizadevanja. Kakovost in dobavni rok postavljamo na prvo mesto. Svojim kupcem zagotavljamo kakovosten izdelek, individualno obravnavanje želja in visoko odzivnost. Naši cilji niso kratkotrajni posli, temveč dolgoročno sodelovanje s partnerji, zato pri izdelavi novih orodij posvečamo veliko pozornost lastnemu razvoju s podporo visoke tehnologije, kar zagotavlja izdelavo zahtevnih visoko kvalitetnih in sodobnih orodij.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH je ključni dejavnik uspeönih podjetij. Zaposlenim omogočamo možnost stalnega izobraževanja, napredovanja in soustvarjanja uspešnega podjetja, kar nam zagotavlja motiviranost vseh zaposlenih v podjetju.

EKONOMSKO UČINKOVITO POSLOVANJE, ki zagotavlja investiranje v razvoj, posodabljanje strojnega parka in rast podjetja.